Tłumaczenia grecki – Μεταφράσεις πολωνικά

O MNIE

Wychowałam się w Polsce

urodziłam i Wychowałam się w Polsce w rodzinie greckiej. Od dziecka mówię płynnie w obu językach. Moim jedynym zajęciem od czasów skończenia studiów w Grecji, to tłumaczenia. Posiadam certyfikat C2 znajomości języka polskiego. Przez wiele lat współpracowałam z biurami tłumaczeń, firmami oraz prawnikami

zakres usłóg

Od 2005 roku jestem tłumaczem przy greckim MSZ. W ramach swoich obowiązków tłumaczę zarówno dokumenty przynoszone przez petentów do ministerstwa (prawnicze, lekarskie, szkolne, techniczne i.in.) jak i te wysyłane drogą urzędową przez oba państwa (m.in. akta sądowe).

Strona Główna

Obecnie, na mocy decyzji ministerialnej nr Π23ΜΕΤ – 34908/2021 ΦΕΚ 3149/Β/19-7-2021 został utworzony Rejestr Tłumaczy certifikowanych, do którego zostali wpisani wszyscy tłumacze Miństerstwa Spraw zagranicznych grecji

kontakt

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W 2017 roku byłam tłumaczem podczas oficjalnej wizyty w Grecji p. Prezydenta Andrzeja Dudy. Przetłumaczyłam i zredagowalam na język polski treść Greckiej Wystawy w Muzeum Auschwitz – Birkenau, która powstała na zlecenie Greckiego Parlamentu.

Jako tłumacz uczestniczyłam w wielu  spotkaniach, również na szczeblu państwowym (m.in. polskiej Krajowej Administracji Skarbowej z greckim Niezależnym Urzędem Dochodów Publicznych), a także biznesowych.

Do swojej pracy podchodzę z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.

POSIADAM PONAD 20-LETNIE DOŚWIADCZENIE

JAKO TŁUMACZ JĘZYKA GRECKIEGO I POLSKIEGO. JEST TO MOJE GŁÓWNE ZAJĘCIE ZAWODOWE, DO KTÓREGO PODCHODZĘ Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ CIĄŻĄCEJ NA MNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. PRACUJĘ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O ZAWODZIE TŁUMACZA CERTYFIKOWANEGO. KAŻDY POWIERZONY MI DOKUMENT TŁUMACZĘ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI PRZEKŁADU, ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ JĘZYKOWĄ, BEZSTRONNOŚCIĄ I ZAWSZE JEST W USTALONYM TERMINIE. JAKO CERTYFIKOWANY TŁUMACZ JESTEM ZOBOWIĄZANA DO ZACHOWANIA TAJEMNICY ZAWODOWEJ. WSZYSTKIE FAKTY I OKOLICZNOŚCI, Z JAKIMI ZAPOZNAJĘ SIĘ W TRAKCIE TŁUMACZENIA, TRAKTUJĘ JAKO POUFNE. NA ŻYCZENIE PODPISUJĘ UMOWĘ O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.
Apostolia Alexidou