Tłumaczenia grecki – Μεταφράσεις πολωνικά

ZAKRES USŁUG

Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione

czyli tłumaczenia opatrzone unikalnym numerem seryjnym, cyfrowym podpisem i pieczęcią tłumacza – do użytku w urzędach publicznych.

o mnie

Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione

czyli tłumaczenia nie wymagające numeru seryjnego, cyfrowego podpisu i pieczęci tłumacza– zwykle do użytku prywatnego lub na wewnętrzne potrzeby firmy.

Strona Główna

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione

Najczęściej jest to towarzyszenie tłumacza przy wszelkiego rodzaju aktach notarialnych, gdzie jedna ze stron to osoba nieznająca języka polskiego lub greckiego.

kontakt

Tłumaczenia ustne nieuwierzytelnione

Wszystkie tłumaczenia, które nie mają oficjalnego charakteru.

W 2017 roku byłam tłumaczem podczas oficjalnej wizyty w Grecji p. Prezydenta Andrzeja Dudy. Przetłumaczyłam i zredagowalam na język polski treść Greckiej Wystawy w Muzeum Auschwitz – Birkenau, która powstała na zlecenie Greckiego Parlamentu.

Jako tłumacz uczestniczyłam w wielu  spotkaniach, również na szczeblu państwowym (m.in. polskiej Krajowej Administracji Skarbowej z greckim Niezależnym Urzędem Dochodów Publicznych), a także biznesowych.

Do swojej pracy podchodzę z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

JAKO TŁUMACZ JĘZYKA GRECKIEGO I POLSKIEGO. JEST TO MOJE GŁÓWNE ZAJĘCIE ZAWODOWE, DO KTÓREGO PODCHODZĘ Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ CIĄŻĄCEJ NA MNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. PRACUJĘ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O ZAWODZIE TŁUMACZA CERTYFIKOWANEGO. KAŻDY POWIERZONY MI DOKUMENT TŁUMACZĘ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI PRZEKŁADU, ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ JĘZYKOWĄ, BEZSTRONNOŚCIĄ I ZAWSZE JEST W USTALONYM TERMINIE. JAKO CERTYFIKOWANY TŁUMACZ JESTEM ZOBOWIĄZANA DO ZACHOWANIA TAJEMNICY ZAWODOWEJ. WSZYSTKIE FAKTY I OKOLICZNOŚCI, Z JAKIMI ZAPOZNAJĘ SIĘ W TRAKCIE TŁUMACZENIA, TRAKTUJĘ JAKO POUFNE. NA ŻYCZENIE PODPISUJĘ UMOWĘ O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.
Apostolia Alexidou